КОНТАКТИ
ЈДГОА СРНИЧКА – СКОПЈЕ
Директор: Јоаким Димулков
Бул.Јане Сандански бр.29А 1000 Скопје
тел/факс: 02/2455-512 02/2443-334
тел. 071/361-433
gradinka.srnicka@gmail.com

1. ОБЈЕКТ КАЛИНКА тел: 02/2460-604
Ул.Симеон Кавракиров бб
Воспитувач раководител: Мирјана Трајковска
тел. 070/243-246
objekt.kalinka.srnicka@gmail.com

2. ОБЈЕКТ ЦРВЕНКАПА тел: 02/2469-617
Ул.Пандил Шишков бр.14
Воспитувач раководител: Снежана Дрогришка-Темелкова
тел. 071/361-440
objekt.crvenkapa.srnicka@gmail.com

3. ОБЈЕКТ ИЗВОРЧЕ тел: 02/2460-688
Ул.Коста Новаковиќ бр.26
Воспитувач раководител: Лидија Каровска
тел. 070/228-407
objekt.izvorce.srnicka@gmail.com

4. ОБЈЕКТ БАМБИ тел: 02/2450-849
Бул.Јане Сандански бр.44
Воспитувач раководител: Снежана Тодоровска
тел. 070/293-296
objekt.bambi.srnicka@gmail.com

5. ОБЈЕКТ ЧЕКОРЧЕ тел: 02/2455-512
Бул.Јане Сандански бр.29А
Воспитувач раководител: Славица Милошевиќ
тел. 071/270-556
objekt.cekorce.srnicka@gmail.com

6. ОБЈЕКТ ЛАЛЕ тел: 02/2448-332
Бул.Јане Сандански бр.83А
Воспитувач раководител: Иванка Крстевска
тел. 070/273-278
objekt.lale.srnicka@gmail.com

7. ОБЈЕКТ ШТРКЧЕ тел: 02/2455-512
Бул.Јане Сандански бр.29А
м-р Воспитувач раководител: Васка Џидрова
тел. 078/324-202
objekt.strkce.srnicka@gmail.com

Top