НОВОСТИ
Енергијата треба да се штеди, таа многу вреди!

Во секојдневниот живот за се ни е потребна енергијата.Затоа уште од најрана  возраст кај децата треба да развиваме навики со кои можат да штедат електрична енергија. Децата од објект Црвенкапа беа во посета на продавница за осветлување и научија дека сијалиците треба да се користат само доколку немаме доволно сончева светлина.Необновливите извори на енергија ги земаме од природата, но тие се во неограничени количини и треба да ги штедиме.Во рамките на еко-програмата градинката продолжува да реализира содржини кои имаат за цел:

-Согледување на влијанието на човекот кон природата

-Воочување на позитивните и негативните промени кои настануваат како резултат на човековото делување.

-Поттикнување на грижлив и економичен однос кон материјалните вредности (рационално користење на струјата, водата,светлината)

   

Top