„Бамби“ располага со:

1 занимална за престој на деца од јаслена возраст

8 занимални за престој на деца од две до шестгодишна возраст имаат своја тераса на која се изведуваат активности за престој на воздух и други еко активности како засадување и одгледување на цвеќиња,лековити растенија,

– кујна во која се прима приготвената храна и се распоредува за децата;

– помошна кујна во која се прима приготвената храна за помалата јаслена возраст;

– кабинет за средба со родители, стручни средби;

– двор кој треба да се уреди со спортско-рекреативни реквизити и градина во која ќе се реализираат активности од проектот „ Градини во детските градинки“, проект кој ќе се реализира по препорака на МТСП ;

– кабинет за систематски прегледи на децата;

– административен дел кој се користи за состаноци и консултативни средби со родителите


Назив на објектот

Површина на објектот

Површина на дворно место
БАМБИ 1515м2 3.049м2

Локација: бул:”Јане сандански” бр:44