Темелите на иднината.

  

мудри мисли

,, Обиди се! Можеби ќе паднеш, но можеби и ќе полеташ''

Пишете нѝ ПОРАКА