Градинка „Изворче располага со:

1 занимална за престој на деца од јаслена возраст и

8 занимални за престој на деца од две до шестгодишна возраст

– кујна во која се прима приготвената храна и се распоредува за децата;

– кабинет за средба со родители, стручни средби;

– двор кој треба да се уреди со спортско-рекреативни реквизити и градина во која ќе се реализираат активности од проектот „ Градини во детските градинки“, проект кој ќе се реализира по препорака на МТСП ;

– кабинет за систематски прегледи на децата

– простории за консултативни средби со родителите, кои се користи од страна на стручните лица во установата.


Назив на објектот

Површина на објектот

Површина на дворно место
ИЗВОРЧЕ 5.500м2 1.266м2

Локација: “Коста Новаковиќ” бр:26