Градинка „Лале располага со:

1 занимална за престој на деца од јаслена возраст

9 занимални за престој на деца од две до шестгодишна возраст имаат своја тераса на која се изведуваат активности за престој на воздух и други еко активности како засадување и одгледување на цвеќиња,лековити растенија,

– кујна во која се прима приготвената храна и се распоредува за децата;

– помошна кујна во која се прима приготвената храна за помалата јаслена возраст;

– кабинет за средба со родители, стручни средби; – двор кој треба да се уреди со спортско-рекреативни реквизити и градина во која ќе се реализираат активности од проектот „ Градини во детските градинки“, проект кој ќе се реализира по препорака на МТСП;

– кабинет за систематски прегледи на децата;

– административен дел кој се користи за состаноци и консултативни средби со родителите

Локација: „Јане Сандански” бр:83 А

Назив на објектот Површина на објектот Површина на дворно место
ЛАЛЕ 1552м2 4750м2