Тема- ,, Пролетни цвеќиња”

Објект: ,, Црвенкапа”

Возрасна група: од 3 до 4 години

Воспитувач: Лидија Малинковска