Темелите
на
иднината
 • "Sирни во природата"
  2019-05-14

  -"Ех што би правела природата без сонцето,воздухот и водата.Тоа се лекари три,ако знаеш да ги цениш здрав ќе бидеш ти"! е порака која децата преку драматизација заедно со своите учителки им ја пренесоа на сите присутни во објектот "Бамби". Во период од три месеци, дечињата од 2 до 6 годишна возраст "sиркаа" во природата и самостојно ги откриваа нештата што се криеа под каменчето, во тревата, во околината....проектните содржини што се реализираа имаа за цел кај децата да разбудат љубов и грижлив однос кон природата.

  Еколошкото воспитување воспитниот тим на објект "Бамби"-ЈДГОА "Срничка"го интегрираа во сите домени на ран детски развој. Кај децата  развиваа еколошката свест низ сите развојни домени (физички и социо-емоционален развој, развој на јазикот и когнитивните капацитети..) во една холистичка средина познавајќи го целото дете и неговата интеракција со  природната средина.

        

  Дознајте повеќе!
 • Пролетни радости
  2019-05-13

  Пролетните промени во природната околина  ги инспирираа децата на возраст од 4 до 5 години да одржат приредба за своите родители.Во двете воспитни групи дечињата со песна, рецитации и танци ги прославија убавините на пролетта како годишно време. Родителите имаа можност да се радуваат и да ги охрабруваат своите дечиња во сите вештини и знаења што ги стекнаа и ги презентираа на заедничкото дружење. Времето поминато во градинка со своите учителки и родители е најпосакуваниот период на децата, бидејќи тогаш се чуствуваат значајни и поддржани од лицата кои им нудат најголема грижа и љубов.

     

  Дознајте повеќе!
 • Човечкото тело-совршена фабрика
  2019-05-10

  Во период од четири месеци дечињата од 2 до 6 годишна возраст во објектот "Калинка"- ЈДГОА "Срничка" беа вклучени во реализација на проект: "Човечкото тело- совршена фабрика". При реализацијата на содржините дечињата стекнуваа сознанија за човечкото тело, неговите делови, органи и нивните функции.Проектот имаше за цел кај децата да се поттикнуваат здрави навики за редовна конзумација на здрава храна, да градат позитивен однос кон себе, да развиваат свесност за сопственото тело како и воочување,препознавање, прифаќање и почитување на различностите.

       

  Дознајте повеќе!
 • Соопштение!
  2019-05-06

  Почитувани родители!

  ЈДГОА "Срничка" ве известува дека на ден 07.05.2020 год. (Вторник) градинката ќе работи со еднакво работно време и непроменет распоред на активности. Сите објекти на установата непречено ќе ја реализраат својата дејност во период од 06:00 do 18:00 часот.

  Од управата 

  Дознајте повеќе!
 • Иде убав ден, иде Велигден! - објект "Лале"
  2019-04-24
  Детската спонтаност и фантазија се постојана инспирација на воспитувачите од објект Лале” за креирање активности преку кои неосетно , но највлијателно на децата  им нудат историски податоци , традиционални обележја и културни специфики карактеристични за локалната заедница . Со цел развој на  толерантност и отвореност преку запознавање на сопствената традиција обичаи  и негување на мултикултурализам,  воспитно-згрижувачкиот тим во објектот Лале”, ЈДГОА Срничкаго релизираа проектот под наслов Иде убав ден, иде Велигден!” со дечињата на возраст од 2 -6 години. Во текот на презентацијата ,како посебни цели воспитувачите ги истакнаа збогатувањето на искуствата на децата со културата , традицијата , велигденските обичаи , традиционалната музика и игри ,традиционалната храна  и развојот на чувство на толеранција , љубов , разбирање за различните култури , традиции и обичаи во местото на живеење.
  Создавањето на стимулативна средина , добро расположение кај децата и пријатна и опуштена атмосфера во која се негуваше  говорното, ликовното и музичко творештво , беше поттикнато и од страна на едукаторите од Етнолошкиот музеј на Македонија со кои беа реализирани неколку креативни и едукативни работилници.
  Преку реализацијата на планираните активности децата се запознаа со традицијата , културата и обичаите на својата заедница , како и споредба и почитување со другите заедници. Исто така имаа можност да се запознаат со нови ликовни техники , да користат разни обликувани и необликувани материјали за создавање креативни дела , традиционални игри , песни.Помеѓу децата се разви позитивна атмосфера, почитување и соработка  и секако добро расположение во пречек на најголемиот христијански празник Велигден”.
   
            
  Дознајте повеќе!
 • 22 Април - Одбележување на светскиот ден на планетата Земја
  2019-04-22

  Светскиот ден на планетата Земја децата од градинка "Срничка", објект "Црвенкапа" го одбележаа со ликовен хeпeнинг во Националната галерија на македонија:" Даут Пашин Амам".Преку цртежи и еко-пораки  децата се обидоа уште еднаш да упатат апел за важноста на чистата околина заедно со нивните другарчиња од градинка "Фидани".Исто така, земаа и активно учество во воспитно-образовните активности  на тема “Чување и заштита на животната средина” кои се реализираат со цел  подигнување на свеста кај децата  за чување на планетата Земја, заштита на животната средина и почист воздух  за дишење. Овие активности се спорведуваат континуирано во рамките на програмата  " Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем".

          

  Дознајте повеќе!
Top