Завршни сметки 2019-2020

Сметка 603

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Биланс-на-состојба-603-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/СПД-603-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Приходи-расходи-603-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/СПД-Рекапитулар-603-2020-281221-125225.pdf

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Биланс-на-приходи-и-расходи-603-2020-281221-124718.pdf

Сметка 272

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Биланс-на-состојба-787-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Приходи-расходи-787-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/консолидиран-903-787-603-785-2019.pdf

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/СПД-787-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/СПД-Рекапитулар787-2020-281221-122642.pdf

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Биланс-на-приходи-и-расходи-787-2020-281221-121701.pdf

Сметка 903

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/СПД-Рекапитулар-903-2020-281221-123948.pdf

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/СПД-903-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Биланс-на-состојба-903-2019-Repaired.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Приходи-расходи-903-2019.docx

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/Биланс-на-приходи-и-расходи-903-2020-281221-123331.pdf

https://srnicka.com/imuphidi/2022/02/консолидиран-903-787-603-785-2019.pdf

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2021-2022 ГОДИНА

Сметка 603

 
ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2023 ГОДИНА