Европска недела на мобилност

Објект: ,, Бамби”

Возрасна група: од 4-6 години

Воспитувач: Кети Голубовска