новогодишна работилница и базар

Објект: Чекорче

Воспитувачи: Јасмина Манојловска, Васка Т. Јовановска, Елена Митровска

Вредните рачиња, направија колачиња и подароци. Во нашата градинка тие ги донесоа и радост и смеа внесоа.