Дневни активности

8 Јуни – Светски ден на океаните

Објект: ,, Лале” Возрасна група: од 5-6 години Воспитувач: Лена Коцевска Цел: Стекнување со знаења за океаните, животот во нив и нивното значење за животот на човекот. Развој на фината моторика. Поттикнување на креативноста на детето.

Посета на ООУ ,, Ѓорѓија Пулевски ”

Објект: ,, Чекорче”Возрасна група: од 4-5 години Воспитувач : Васка Т. Јовановска Негувател: Светлана Ристеска Цели: Запознавање со професијата наставник по физичко и здравствено образование Усвојување на елементарни знаења за потребата од телесни вежби и спортски активности

Посета на Пет Шоп

Објект: ,, Изворче” Возрасна група: од 4-5 години Воспитувач: Снежана Д. Темелкова Негувател: Лидија Бошкоска Цел: Градење културни навики при посета на продавници и други институции. Оспособување за правилно и безбедно движење во колона на улица.Поттикнување за поставување прашања  за она што ги интересира.

Ликовен конкурс на тема: ,, Корицата на мојата сликовница” – Едука Мак

Денес во просториите на ЈДГОА ,, Срничка” – објект ,, Лале” гостуваше ЕДУКА МАК по повод свечено доделување на плакети за освоено ВТОРА НАГРАДА на третиот ликовен конкурс на тема: ,, Корицата на мојата сликовница”. Беа доделени сликовници на најуспешните дечиња од средната и големата група, признанија на воспитувачите Лена Коцевска и Марина Трајчевска, како …

Ликовен конкурс на тема: ,, Корицата на мојата сликовница” – Едука Мак Прочитајте повеќе…