Дневни активности

,, Движи се за здравје”

Дечињата од голема група од ЈДГОА ,, Срничка” , објект ,, Чекорче” учествувуваа на манифестацијата ,, Движи се за здравје” во соработка со Детски културен центар ,, Карпош”

22 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Во еколошкиот календар 22 септември е запишан како СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ. Автомобилите се најголемите загадувачи на воздухот. Тие испуштаат чад што е многу штетен за здравјето на луѓето и за целата природа. За да се заштити околината од штетните издувни гасови што ги испуштаат автомобилите, како и големата бучава што ја создаваат, сите треба …

22 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ Прочитајте повеќе…

21 СЕПТЕМВРИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МИРОТ

Денес светот се соочува со големи предизвици, воени конфликти, сиромаштија, нуклеарно оружје и други закани по безбедноста на човештвото. Но треба да имаме волја и начини да го надминеме сето ова, затоа што мирот на Земјата е гаранција за иднината. Мирот не е можен без голем дел од човечкото пријателство, разбирање и заемно почитување на …

21 СЕПТЕМВРИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МИРОТ Прочитајте повеќе…

16. Септември – Меѓународен ден за зачувување на озонската обвивка

Светот го одбележува 16. Септември – Светскиот ден за заштита на озонската обвивка со цел да се привлече вниманието за важноста на зачувувањето на озонот и поттикнување на најмалите да размислуваат за тоа. Озонската обвивка е кревок штит од гас што ја штити Земјата од штетниот дел на зраците од Сонцето, со што помага за …

16. Септември – Меѓународен ден за зачувување на озонската обвивка Прочитајте повеќе…

Заблуди и Вистини за Вашето дете во градинка

Педагог: Маја Лозаноски       1 Септември! Почна уште една воспитно-образовна година во детските градинки. Поголеми за една година, со нови предизвици и нови одговорности. Досега многу често ( да не кажам постојано) зборувавме за воспитниот кадар, воспитните програми, условите во нашата Установа, презентации и обуки и се што следи низ годината по однапред утврден редослед… …

Заблуди и Вистини за Вашето дете во градинка Прочитајте повеќе…

Тема: ,, Шарени рипчиња”

Возрасна група: од 4-5 години Објект: ,, Лале” Воспитувач: Лидија Тошевска Пеева Цел: Препознавање и именување на животни кои живеат во вода. Усовршување на фината моторика. Поттикнување и поддржување на љубопитноста за откривање на нови знаења и осознавање.

Тема: ,, Кој најдалеку ќе скокне”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Лале” Воспитувач: Невенка Симовска Цел: Развивање на способноста за скокање и нејзино усовршување. Усовршување на способноста  за одржување рамнотежа. Развивање на свест за функцијата на своето тело и неговите делови. Стекнување доверба во своите можности.

Тема: ,, Плови, тоне”

Возрасна група: од 5-6 години Објект: ,, Лале” Воспитувач: Ана Марковска Цел: Воочување на разликите кај предметите:плови, тоне. Поттикнување на детето во друштвени истражувачки игри.

Тема: ,, Мојот омилен сладолед”

Возрасна група: од 2-3 години Објект: ,, Лале” Воспитувач: Марина Трајчевска Цел: Развој на фината моторика на дланките и прстите. Развивање на креативноста и фантазијата. Поттикнување за учество во творечки игри. Правилно користење на ликовниот материјал.

Тема:”Лубеница” – ликовна игра

Возрасна група: 4 – 5години  Воспитувач: Васка Т. Јовановска Цели: Развивање на способности за самостојно ликовно изразување. Развој на фината моторика