Дневни активности

Тема- ,, Каде има вода? ”

Објект: ,, Чекорче”Возрасна група: од 5 до 6 години Воспитувач: Анета Крстевска

Тема- ,, Топла облека”

Објект: ,, Бамби” Возрасна група: од 4 до 6 години Воспитувач: Кети Голубовска

Тема- ,, Снешко-смешко”

Објект: ,, Бамби”Возрасна група: од 5 до 6 години Воспитувач: Елеонора Блажевска